Recept om iets heel slecht te kunnen – 2

How to – slecht zijn in het veranderen van je huidige situatie

Als je wilt dat je situatie verandert, moet je er vooral niks aan doen! De ideeën die je hebt, moet je direct afdoen als onrealistisch. Ook ideeën van anderen moet je gelijk de grond in boren. Actie ondernemen is immers nutteloos. En als de dingen blijven zoals ze zijn, is dat misschien niet leuk, maar het is wel bekend en veilig. En veiligheid is precies datgene wat je na moet streven. Want lef hebben is echt niet de bedoeling. Dan ga je misschien wel dingen doen die je leuk vindt, maar die ook eng zijn en die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid fout zullen gaan. De onvoorspelbaarheid van het leven moet je vooral zo veel mogelijk zien te vermijden. Voorspelbaarheid is alles! Het is misschien saai, maar saaiheid is goed, want dat is veilig.
Meer lezen